EQ Groep
Prikkels
Vul uw naam en uw e-mailadres in om geïnformeerd te worden over nieuw gepubliceerde Prikkels.Inspiratie Top 3
Links

De Vier V's

Het fundament van goed leiderschap heeft te maken met kernkwaliteiten en –waarden, samengevat als de vier V’s: vertrouwen, verantwoorden, vrijheid en veiligheid. 
De leider moet vooral de aandacht richten op de werker, meer nog dan op de cliënt. Het succes van de organisatie wordt bepaald door het succes en welbevinden van de werkers.
 
Masterclass De Vier V's
   

 


EQ Groep is een netwerkorganisatie werkend vanuit een gemeenschappelijk gedachtegoed: optimaal benutten van je gevoel, creativiteit, kennis en vaardigheden, samenwerkend vanuit zo groot mogelijke zelfstandigheid.

 

Onze bewezen kwaliteiten zijn het ondersteunen van en sturen op richten, inrichten en omvormen van organisaties die diensten verlenen aan de patiënt, cliënt, klant of burger. We doen dat in de rol van procesleider, projectleider, interim leider en begeleider (counseler).


Individuele vrijheid is het kernbegrip in ons denken en handelen. Dat passen we toe op onszelf. We hanteren het ook als leidraad bij onze opdrachtuitvoering. We zijn betrouwbaar, transparant en resultaatgedreven. We zijn maatschappelijk betrokken. We werken aan gemeenschappelijke doelen. Deze waarden zijn bepalend voor onze plannen, beslissingen en activiteiten.
 
EQ Groep is een netwerkorganisatie. De werkers zijn alle zelfstandige ondernemers met eigen verantwoordelijkheid c.q. individuele vrijheid. De onderlinge band is bepaald door acceptatie van hier geschetste filosofie. Samenwerking is hierbij het kernbegrip
 
De vlieger in ons logo symboliseert de eindeloze vrijheid in de lucht, echter met het vliegertouw als blijvende verbinding met de aarde.